Mogelijkheden voor vergoedingen

Er zijn verschillende manieren waarop het mogelijk is om de therapie bij Peggy Mental Coaching vergoed te krijgen. Peggy is ervaringsdeskundige op het gebied van zingeving en spiritualiteit, analytische positiviteit, holisme, kunst, communicatie, geestelijke gezondheid, depressie, identiteitsvragen, LHBTQ vragen, geluk, racisme (op de werkvloer) liefde en integratie van exotische en religieuze culturen. Peggy Mental Coaching is naast een coachingspraktijk ook een galerij. Klik hier voor meer informatie over de Galerij. 

Op deze pagina geven wij een kort overzicht van de vergoedingen die mogelijk zijn voor de therapie die wordt gegeven bij Peggy Mental Coaching. Let op: Deze pagina geeft een indicatie van de mogelijkheden.  Neem te allen tijde zelf contact op met de betreffende instantie of je werkgever om de precieze mogelijkheden te bespreken.

 

Vergoedingen via de ziektekostenverzekering

Coaching, Art is Therapy en teambuilding vallen niet onder de primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Er zijn gelukkig steeds meer verzekeringen die coaching vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Het valt dan onder “alternatieve hulpverlening“.  Neem contact op met je  ziektekostenverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.

 

Vergoedingen via de Arbodienst 

Vaak zijn werkgevers bereid om gemaakte kosten bij Peggy Mental Coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit kan bijvoorbeeld bij burn-out preventie. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts.

 

Vergoedingen via de werkgever 

Werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Een therapietraject wordt vaak als zeer effectief ervaren. De kans is aanwezig dat in uw CAO hier budget voor is opgenomen. Na overleg met uw werkgever kan dit vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

 

Vergoedingen via het UWV 

Ontvangt u een WW-uitkering? Dan kunt u bij de uitkeringsinstantie informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. In overleg met uw Persoonlijk Adviseur Werk wordt bepaald tot welk bedrag de coaching bij Peggy Mental Coaching wordt vergoed. Kijk voor meer informatie op de site van UWV of neem contact op met uw Persoonlijk Adviseur Werk.    

 

Vergoedingen via de Wet Verbetering Poortwachter

Als u op dit moment niet in staat bent om te werken bestaan er verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter voor u en uw werkgever. Een loopbaantraject en/of begeleiding na burn-out kunnen dan onderdeel zijn van de re-integratie verplichtingen van uw werkgever.

 

Vergoedingen via het PGB 

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. De gemeente vraagt hiervoor een eigen bijdrage welke geïnd wordt door het CAK. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB, SVB of bij uw gemeente.    

 

Vergoedingen via de belasting 

Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

Voor een overzicht van de trainingen, klik hier.

OVER PEGGY CONTACT

Peggy Mental Coaching | Vergoedingen mogelijk

Fotogalerij