Bedrijfscoach op locatie

Bedrijfsadviseur op locatie | Peggy Mental Coaching

Ons talent ligt op het vlak van de individuele excelleer mogelijkheden binnen een team. Oftewel haalt u alles uit uw medewerkers? Vaak ligt er veel meer talent aan de oppervlakte dan men denkt, en komt dat pas naar voren als hier expliciet aandacht voor is. Werken aan de werkomgeving, stijl van leiderschap of interieur levert veelal significant resultaat. Wij stellen beleidsplannen op waarin wij laten zien, hoe en onder welke omstandigheden, medewerkers het beste functioneren binnen een nieuw team of organisatie. 

 

Integratie en assimilatie in het team

De maatschappij verandert snel. De hardheid tussen mensen in de maatschappij is sterk voelbaar. Men is in de omgang op het werk vaak competitief, waardoor het harmonieuze contact tussen collega’s en het management op de achtergrond raakt. Hierdoor drukt men de onvrede onderhuids uit ten opzichte van elkaar. En mensen verschillen nu eenmaal van elkaar vanwege uiteenlopende achtergronden en opvattingen. Harmonie kan hierdoor op de achergrond raken. Het is vaak moeilijk voor medewerkers duidelijk te maken welk klimaat en middelen er nodig  zijn op de werkvloer om zo hun werk loyaal uit te voeren.

Onze deskundigheid ligt vooral op het vlak van harmonie en hier constructief mee om kunnen gaan. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er? En hoe kan men ondanks deze verschillen goed met elkaar omgaan, zodat werknemers van elkaar kunnen leren en samen kunnen werken zonder elkaar weg te pesten.

Wij doen onderzoek naar waar het probleem ligt in een disfunctionele afdeling en maken de afdeling weer gezond. Onze analyse is behoeftebevredigend! Wij werken grondig. Zijn integer en spreken heldere taal.  Wij zijn vaardig in het ontwikkelen van projecten daar waar het gaat om de vitaliteit van uw werknemers. Wij kunnen bedrijfsplannen implementeren om de vitaliteit, onderlinge samenwerking en de balans tussen privé en werk van de medewerkers te optimaliseren. Wat is er nodig bij een nieuw project of afdeling om werknemers gelukkig te maken en te houden? Meestal gaat dit niet alleen om een goed salaris.

 

Werkwijze

Meestal hebben wij enkele gesprekken nodig met medewerkers en leidinggevenden om zo tot een constructief advies te komen. Wij aanschouwen de situatie op locatie en wonen bijvoorbeeld een vergadering of werkdag bij. Als het gaat om een nieuwe afdeling of project, dan verdiepen wij ons in het beleids- of bedrijfsplan, waardoor wij een helder beeld krijgen over welke talenten nodig zijn om het project te leiden. 

 

Specialismen

Onderwerpen in taboesfeer en thema’s die wringen zijn onze specialismen. De coach presenteert deze thema’s graag als uitdagingen. Een onderwerp als discriminatie is misschien te voorkomen binnen een situatie waarin u zich minder kwetsbaar zou voelen. Anderzijds, wanneer u het gevoel heeft op uw tenen te lopen of wanneer u zich kwetsbaar voelt, dan worden handvatten aangereikt om positief ten opzichte van de situatie te staan. Zonder hierbij uw normen, waarden en grenzen te verliezen.

Bedrijfsadviseur op locatie | Peggy Mental Coaching

Wij zijn deskundig op het gebied van:

Werkterrein

Sociaal beleid
Welzijn en welvaart
LHBT gemeenschap
Maatschappij en samenleving
Welzijn en vrouwen
Welzijn en mannen
Diversiteit
Empowerment 
Liefde
Geluk
Harmonie
Zingeving
Angstbestrijding
Etniciteit

 

 

Persoonlijke eigenschappen:

Analytisch denkvermogen
Conceptueel denkvermogen
Inspirator
Ontwikkelingsgericht
Oplossingsgezind
Pragmatist
Eclectisch
Onbevooroordeeld
Levensgenieter
Transparant
Openminded
Spiritueel
Doorzetter
Enthousiast

 

COACHING & TEAMBUILDING  TRAININGEN & TARIEVEN

OVER PEGGY CONTACT

Fotogalerij