Mijn Brievenbus

  

Media 

  Jaime Donata voor het Panel van de Kanttekening:

https://dekanttekening.nl/samenleving/oost-west-paas-best/

Julius in de lucht (Julius van 't Hek ) NPO 3fm KX Radio vanaf 28:00 minuten: 

https://www.npo3fm.nl/kx/uitzendingen/julius-in-de-lucht/663349-2019-05-09-julius-in-de-lucht

 

 

 

President Obama en dr. Martin Luther King

Het leven is vallen en opstaan. Verschillende iconen leren ons dat uitzonderlijk resultaat ontstaat door volledige transparantie en doortastendheid. Twee gebeurtenissen symboliseren dat de mensheid liever en eerlijker is dan dat wij in eerste instantie zouden denken. De eerste mooie grote gebeurtenis is de president verkiezing van Obama en de tweede is langer geleden gebeurd en zijn de dromen van dr. Martin Luther King. Mijn werkwijze is gebaseerd op deze twee grote denkers en houd in: kijk niet naar de gebreken van iemand maar naar de mogelijkheden die hij of zij heeft.

 

“Het leven zonder liefde is als een oceaan zonder vis”

De liefde is een bestaan van adoratie, geluk en acceptatie zonder deze elementen is het niet aanwezig.

 

"Wees tevreden met je tijd op aarde" Tijd is kostbaar!

De "tijd" is het meest kostbare maar ook het belangrijkste element van het vrije leven! Maar tijd is relatief en vrijheid is essentieel. Wanneer ervaart men echte vrijheid? Vrijheid is voor eenieder anders. Hiermee rekening houden is de hoogste beschaving vorm op aarde. Want alleen dan spreken we over echte vrijheid en waardering! 

 

"De betekenis dat het leven voor je heeft is bepalend voor het succes en respect  dat je ervaart!"

Ons werk bij Peggy Mental Coaching is ingegeven door de gedachten dat wij allen onder Gods hand leven. Of we dat willen, of niet, Hij is en zal altijd blijven schijnen. God is de allermachtigste zon, die dagelijks over ons schijnt en zijn liefde toont, voor vruchtbaarheid zorgt en niet alleen het leven, maar ook het totale bestaan van de aarde onder zijn hoede heeft. God heeft meer leven, meer planeten waar hij over hoedt. "Maak elkaar niets stuk" is daarom de basis van mijn gedachtegang.  God leer je kennen door diep van binnen te kijken, door te bidden, te geloven of te mediteren. Hierdoor bereik je het grootst contact met hem mogelijk in je leven!  

 

Wat is positiviteit? Positiviteit is uw gedachten ordenen en verfrissen, zodat u weer gelukkig kunt zijn.

Bij de training zal het analytisch vermogen worden geprikkeld. Hierbij is het onbevooroordeeld aan de slag gaan van belang.  Er wordt gezorgd voor een veilige, ontspannen plek waar u uw verhaal kwijt kunt en u hier iets vruchtbaars voor terugkrijgt. Op deze manier komen uw dromen vanzelf uit. De eerste stap is altijd uw wens onder woorden brengen, u ervaart uw zelf dan als compas en stuurt uw zelf naar een beter leven. Vertrouwen in uw kunnen onstaat dan vanzelf u bereikt een grenzeloze kijk op uw situatie waardoor u gelukkiger door het leven gaat als daarvoor.

 

“Ik ben volledig optimistisch.”

Meestal kent elk gedrag een positieve intentie en moeten we dit gedrag niet zomaar afgekeuren. Er zit meestal meer elementen aan een situatie of aan het handelen binnen een situatie als dat we in eerste instantie denken.  Deze zijn bruikbaar en kunnen wij als feedback ervaren voor een nieuwe of gelijke situatie. We behalen zo onze doelstelling.

    

“De kern van het zelf blijft altijd onveranderd maar hem durven te ontdekken is de kunst.”

Het uitgangspunt is dat u zelf met uw persoonlijkheid moet kunnen leven. De eerste stap is daarom leren uzelf te accepteren, ook de fouten die u misschien hebt gemaakt in uw leven, werk of familie. Alleen dan kan opgedane pijn verdwijnen en hoop verschijnen. Een persoon heeft meerdere persoonlijkheden, de kunst is de kern te accepteren en uzelf de ruimte geven in harmonie met uzelf te leven. Selectie van vrienden is hierbij van groot belang. Ervaart uzelf als een groen landschap alles moet onderhouden worden en gezond zijn. Zelfreflectie een kritische blik en meditatie helpt bij de genezing en tevreden stellen van uw zelf.

 

“De grootste wens om goed te functioneren is in eerste instantie niet de eigen ambitie”

Durven geven is de basis van gelukkig worden. Aangezien de geboorte van de mens een cadeau is, kun je stellen dat al het leven, ook de wensen en verwachtingen die u hebt, gegeven zijn. Delen met anderen is de basis voor het behalen van de eigen doelen; op werk, privé en sociaal gebied. Leven zoals we ontstaan zijn is een doel opzich en zorgt ervoor dat we gelukkig worden. Zoek altijd in uw omgeving een persoon of plek waar u kunt opladen dit kan een coach zijn een goede buurman of vrouw. Kom uit de taboe sfeer en zoek steun als u er even niet uit komt. Het leven is te mooi om te treuren. 

 

“Het slavernijverleden van als constructief gegeven zien is ook een kunst.”

Mensen leven al voor langere tijd op slechts een paar vierkante meter afstand van elkaar vandaan. Elkaar inspireren door het uitwisselen van culturele ervaringen is de basis van ontwikkeling geweest in het verleden. 

 

"Vier de liefde"

Genieten en leren is de basis om een intense beleving van uzelf en uw omgeving te ervaren. 

 

“Discriminatie” is alles wat ik niet wil zijn.

 

Gelukkig heeft het leven pijn uitgevonden hierdoor wij weten hoe een held te zijn!

Als wij over het Goddelijke spreken dat bedoelen wij onze innerlijke kracht maar ook dat gene wat voor de schepping zorgt. In dat opzicht kan het Goddelijke in uw echtgenoot of echtgenote zitten maar ook een pop-idool. Het is iets waar uw kracht  en energie door krijgt. Zo spreken wij van het Goddelijke in mensen, dieren of objecten. Dat is het echte spirituele denken waardoor u in balans komt.